Författare: olofedsinger

Även enhet kan bli en avgud

I politiken talas det ofta om målkonflikter. Olika hänsyn behöver vägas mot varandra och det pågår en ständig kohandel mellan partiernas förhandlare. Inte minst är det målsättningar i grundläggande frågor som individens...

Läs Mer

Hur ska den kristna församlingen styras?

Hur ska den kristna församlingen styras? Bara att ställa frågan kan säkert vara att kasta in en brandfackla. Vi tar ju gärna för givet att vårt sätt att organisera vår gemenskap är rätt, vilket i svensk frikyrklighet brukar...

Läs Mer