Ledartexter

Låt oss värna den biologiska mångfalden i sommar!

Efter en aprilmånad präglad av ytterligheter – första halvan kall, andra halvan varm – har vi haft en torr och solig majmånad i Sverige. Många bönder oroar sig därför för den kommande skörden. Skräckscenariot är att regnen ska fortsätta att utebli, med påföljande risk...

läs mer

Putins Ryssland och den sanning som ger frihet

En av de mest utskällda aspekterna av den kristna tron är dess övertygelse om en objektiv sanning. I en postmodern tid är det ju subjektiviteten snarare än objektiviteten som regerar. Var och en anses ha sin egen sanning, och med 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche...

läs mer

Finns det en kristen syn på brott och straff?

En av många frågor där kristna landar i olika slutsatser är synen på brott och straff. Finns det någon ”kristen” hållning i denna fråga? Och kan den i så fall vara något annat än ”så milda påföljder som möjligt”? För många har Jesu ord i bergspredikan varit vägledande...

läs mer

Den svåra konsten att vara kristen kyrka

En av kyrkans viktigaste uppgifter är att skilja det centrala från det perifera. Det centrala har för det mesta med vår syn på Gud och Jesus att göra. Som aposteln Johannes så pregnant formulerar det: ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är...

läs mer

Olyckligt när samhället tränger tillbaka våra äldre

”För ett grått huvud ska du resa dig upp, och den gamle ska du ära”, står det i Skriften (3 Mos 19:32). Men att säga att dagens västerländska kultur ”ärar” sina äldre vore en grov överdrift. Möjligen när det handlar om konstnärer eller artister som under sin...

läs mer