Ledartexter

Fanatismens demoniska hat

För några år sedan hade jag förmånen att besöka Cluny. Denna småstad i östra delen av Frankrike var under lång tid ett betydande andligt centrum. Inte minst känd var man för sin vackra klosterkyrka – ofta kallad Cluny III – som färdigställdes år 1130 och som fram till...

läs mer

Demokratitanken i gungning i Brexits kölvatten

Don’t mention the B-word. Mina vänner från Storbritannien är innerligt trötta på de många turerna runt Brexit. Den en gång så stolta demokratin, vars beslutande församling brukar skryta över tusenåriga anor, har i praktiken blivit till åtlöje inför hela världen. Även...

läs mer

Sociala medier frestar oss att ta genvägar

För några år sedan hade jag förmånen att besöka Cluny. Denna småstad i östra delen av Frankrike var under lång tid ett betydande andligt centrum. Inte minst känd var man för sin vackra klosterkyrka – ofta kallad Cluny III – som färdigställdes år 1130 och som fram till...

läs mer

Kommer alla till sist att bli frälsta?

Don’t mention the B-word. Mina vänner från Storbritannien är innerligt trötta på de många turerna runt Brexit. Den en gång så stolta demokratin, vars beslutande församling brukar skryta över tusenåriga anor, har i praktiken blivit till åtlöje inför hela världen. Även...

läs mer

Viktigt att vi identifierar psykopaterna

För ett antal år sedan gjorde Sveriges Radio en lyssnarundersökning där de frågade vilket ord som bäst kunde sammanfatta utvecklingen under 1900-talet. Det vinnande svaret blev: fortare. Samma trend kan skönjas även denna sida millennieskiftet. Och i vår tid är det...

läs mer

Kärnan i en andlig reformation

I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar hur folket först (på 500-talet f Kr) lyckas ta sig samman för att bygga upp det nedrivna templet i Jerusalem och...

läs mer

Finns det några svenska värderingar?

SVT-dokumentären om den tidigare Ainbusk-medlemmen Josefin Nilsson har orsakat en våg av folklig vrede. Frågan har nått ända upp på regeringsnivå, i och med kulturministerns tidigarelagda möte med Dramaten-ledningen – där Nilssons tidigare pojkvän är engagerad i en...

läs mer

Hemmet och kyrkan behöver samverka om våra barn

Till och från under kyrkans historia har det dykt upp läror som förkunnar alla människors slutgiltiga frälsning. Till de mest kända företrädarna för detta synsätt hör kyrkofadern Origenes (185–254 e Kr), och under det femte ekumeniska kyrkomötet i Konstantinopel år...

läs mer

Motkultur i dumhetsparadoxens värld

I Adam McKays film The Big Short från 2015 skildras den finansiella krisen 2007–2008. Ett hedgefondbolag får av en slump reda på ett systemfel i den amerikanska låneekonomin, där så kallade subprimelån med dålig säkerhet visar sig utgöra grunden för stora delar av...

läs mer

Problematiskt med tiggeri som mänsklig rättighet

Frågan om tiggeriförbudets vara eller icke vara har på nytt hamnat i debattens centrum. I december slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att det omtalade förbudet i Vellinge – som särskilt avser ”kommersiella områden” på fem olika platser inom kommunen – var...

läs mer