Ledartexter

Soldatens lojalitet visar sig där striden rasar

Ett citat som i vissa kretsar har tillskrivits Martin Luther, men som vid närmare efterforskning har visat sig komma från en annan källa, lyder så här: ”Om jag med den starkaste rösten och klaraste utläggningen bekänner mig till varje del av Guds Ord, utom just den...

läs mer

Underskott på kvinnor – ett växande problem

På många håll i världen råder det ett underskott på kvinnor. Faktum är att det är ett växande problem – och att det kan få betydande politiska konsekvenser. Även i Sverige är fenomenet känt. Betydligt fler kvinnor än män väljer till exempel att lämna glesbygden för...

läs mer

Profetian från Azusa Street väl värd att reflektera över

De flesta profetior som uttalas bland Guds folk har sin tillämpning där och då. I vardagligt tal har visserligen ”profet” kommit att stå för en person som skådar in i framtiden. Men främst står ändå det profetiska för förmågan att se in i nuet: att sätta ord på vad...

läs mer

Åsiktsregistrering och diskriminering i Falun

Som Världen idag tidigare har rapporterat har det under sommaren pågått en debatt om äktenskapsfrågan i olika Dala-medier. Startskottet var ett reportage i P4 Dalarna, som på nätet hade rubriken ”Falu kommun samarbetar med homodiskriminerande frikyrka”, tätt följt av...

läs mer

Den som inte kan omvända sig är i sanning fattig

Det tas många initiativ till bön just nu. Utöver Sverigebönens mer kontinuerliga verksamhet har vi på sistone kunnat läsa om en bönemanifestation vid 30-meterskorset i Hassela, en bönekonferens på Ralingsåsgården och en böneturné med ett antal bedjare från Tanzania. I...

läs mer

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter som dokumentet innefattar är fortsatt aktuella. Förklaringen är också en av sju internationella konventioner som vårt...

läs mer

Med evigheten i fokus kan vi stå kvar i stormen

En av de notiser som flimrade förbi i försommarens nyhetsflöde förtjänar att uppmärksammas på nytt. Det var Sveriges Television som kunde berätta att antalet skilsmässor bland äldre har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Unikt för Sverige är vidare att fenomenet är så...

läs mer

Talande kontrast mellan väckelsetid och sekularisering

Normalt när vi talar om sekularisering brukar vi nog syfta på förändringar i samhället i stort. Men minst lika viktigt är att rikta strålkastarljuset mot den kristna församlingen. Och få saker gör en analys så talande som när man kan spegla situationen här och nu mot...

läs mer

Kristna värden gav demokrati och välstånd

Det talas mycket om kristna värderingar numera. Även i politiken. En nyligen genomförd undersökning visar att den andel av Sveriges befolkning som önskar ett samhälle byggt på ”kristna värden” har fördubblats under den senaste femårsperioden – från 20 till 40 procent....

läs mer