Författare: olofedsinger

Urskillning krävs för att kunna be för vårt land

Hur ska vi som kristna förhålla oss till det gap som råder mellan Bibelns värderingar och världsbild och det omkringliggande samhället? Detta är en fråga som sysselsätter stora delar av Sveriges kristenhet. Svaren kan också se väldigt olika ut. Den ena ytterligheten är den totala konfrontationen. Den andra – och betydligt vanligare – är den mer eller mindre totala anpassningen. Men det är också en fråga om strategi. ”Förbanna inte mörkret: tänd ett ljus”, säger vi ibland. Och det är svårt att inte hålla med; det mest konstruktiva sättet att påverka sin omgivning måste trots allt vara att själv förmedla bilden av vad som är gott och rätt. Men faktum är ju att inte heller detta är en garanti för att slippa konfrontation. Jesus själv talar om att ”ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda”. Vare sig då eller nu är det alltså självklart att det som är gott, sant och rätt leder till applåder från omgivningen. I vissa lägen kan det vara precis tvärtom. En av de bibelböcker som talar mest om detta spänningsfält är Första Petrusbrevet. Petrus talar om de troende som ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar”. Även här kan vi alltså hämta stöd för församlingens kallelse att ”tända ett ljus” snarare än...

Läs Mer

Ingen legitimering av övergrepp i Bibeln

Den senaste tidens #metoo-debatt har pekat på en mörk sida av vår västerländska kultur. Tusentals personer har delat personliga erfarenheter av övergrepp och sexuella trakasserier, och den som inte blir berörd av dessa vittnesbörd måste vara extremt förhärdad. Men #metoo väcker också ett antal frågor. Den mest uppenbara är antagligen: Hur hamnade vi egentligen här? För många av denna tidnings läsare torde det ligga nära till hands att se en koppling både till synden och till vårt samhälles sexualisering. Sexuell gränslöshet är trots allt en logisk konsekvens av en i allmänhet gränslös kultur – inte minst i kombination med för mycket alkohol. Men strålkastarljuset behöver också riktas mot våra egna sammanhang. Sexuella trakasserier förekommer nämligen även i kyrkans värld. Vissa går så långt som till att säga att det förekommer oftare i kristna miljöer, men detta kan knappast stämma. Snarare är det väl så att när övergrepp och sexuella trakasserier uppdagas i kristna sammanhang – med katolska kyrkans pedofilskandaler som ett av de mest tragiska exemplen – får det proportionellt sett mycket större genomslag i media. Med rätta, kan man tillägga. Men hur är det då med Bibelns texter om mannen som kvinnans huvud? Är inte dessa ett exempel på just den attityd som kommer i dagen i samband med #metoo? Jag tror faktiskt inte det. Hur missbrukade dessa bibeltexter än kan tänkas ha blivit under historiens lopp torde...

Läs Mer

Överlevnadsstrategier i ett post-kristet samhälle

Hur ska den kristna tron överleva i ett post-kristet samhälle, där den bibliska världsbilden uppfattas som allt mer exotisk och där de klassiskt kristna värderingarna som bäst erbjuds en plats ute i marginalen – och som värst stämplas som onda? Detta är en fråga som engagerar allt fler troende i Västvärlden. En rejäl vedklabbe kastades på brasan när den amerikanske författaren Rod Dreher i våras publicerade The Benedict Option (Benedikt-alternativet). Undertiteln lyder ”En strategi för kristna i en post-kristen nation”, och boken hamnade snabbt på New York Times bestseller-lista. Drehers tes är att kristendomen, för att överleva i Väst, behöver upprepa vad Benedikt av Nursia gjorde på 500-talet: Att i en tid av kyrkligt förfall bygga små, starka och täta trosgemenskaper där man utan kompromisser kan odla en tro som tillåts påverka våra liv i grunden. Att helt enkelt inte räkna med att samhället ska göra jobbet åt oss, utan snarare se att det är samhällets tryck som är det största hotet mot den kristna trons fortlevnad. Folkkyrkans tid är över; nu är i stället tiden för mer slutna trosgemenskaper, där man kan odla en renare form av kristen praktik. Precis som i de medeltida benediktinklostren. Kritiken mot Drehers bok har inte låtit vänta på sig. Man har varnat för sekterism, och för att en sund kyrka alltid måste vara ”i världen men inte av den”. Som alternativ till...

Läs Mer

Handlar allt bara om tolkningar?

Ett vanligt påstående i vår tid är att ”allt bara handlar om tolkningar”. Grunden för detta är i många fall ett postmodernt tänkande, där man betonar att alla människor nalkas verkligheten ur sitt eget perspektiv. Oavsett om det handlar om en text eller en historisk situation är det omöjligt att vara helt och hållet objektiv, och konsekvensen blir att allt i själva verket är relativt – att allt bara är en fråga om tolkningar. Men är det verkligen så enkelt? Det vore förstås dumdristigt att hävda att någon enda av oss skulle vara helt och hållet objektiv i vår analys av verkligheten. Vi har alla någonting att lära – både av dem vi sympatiserar med och dem vi inte håller med. Men att därifrån dra slutsatsen att ”allt bara handlar om tolkningar” (underförstått: att alla tolkningar är lika bra eller dåliga) är ändå att gå på tok för långt. För en kristen blir förstås frågan särskilt brännande när vi kommer till Guds ord. Finns det bra och dåliga tolkningar av Bibeln, och vilka kriterier ska vi i så fall använda för att bedöma vad som är vad? I dagarna har frågan ställts på sin spets genom förlaget Libris antologi Välkomna varandra! Är det verkligen så, som Björn Cedersjö skriver i sitt kapitel, att synen på samkönade relationer inte är ”en fråga om trohet till Bibeln” utan bara ”en fråga...

Läs Mer

Det har ett pris att göra upp med Guds skapelseordningar (Hemmets Vän)

Två utgivningar på Libris förlag har den senaste tiden orsakat debatt i kristna medier. Båda har temat homosexualitet i kyrkans värld, och det är särskilt den ena som hamnat i centrum av debatten – nämligen antologin ”Välkomna varandra!” med undertiteln ”Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan”. Libris VD Jennie Sjöström förklarar beslutet att ge ut böckerna med att kyrkan ”behöver ändra åsikt” i sin syn på samkönade relationer (Dagen 24/10). Hon talar om förlagets tvåstegsraket (först en vittnesbördsbok, därefter en antologi) som en medveten strategi för att uppnå detta mål, och hon uttrycker frustration över att alltför lite har hänt sedan Libris förra antologi på temat – en antologi som, nota bene, hade rakt motsatt budskap i sakfrågan, men som också hade höga ambitioner när det gäller det pastorala bemötandet. Det senare är naturligtvis av största vikt, och det finns inga skäl att låtsas som att Sveriges frikyrklighet har mött individer med homosexuella känslor på ett alltigenom balanserat sätt. Ett av antologins bidrag kan därför vara att peka på den tafatthet, och ibland rena plumphet, som har kommit till ytan när församlingar och enskilda har försökt kommunicera till exempel att utlevd homosexualitet diskvalificerar från ett ledaruppdrag i kyrkan. Betydligt mindre konstruktivt blir det dock när man går in på de teologiska frågorna. Ganska tidigt i boken slår man fast att en biblisk etik inte får ta sin utgångspunkt i...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.