Författare: olofedsinger

Recension av ”Guds olydiga revben”

Det är inte helt lätt att recensera Gunilla Thorgrens bok Guds olydiga revben. Den är nämligen flera saker samtidigt: Ömsom undersökande, ömsom spekulativ; stundtals motsägelsefull och ofta selektiv. Klart är att den är en feministisk stridsskrift, och att den bottnar i en helt och hållet sekulär världsbild. Thorgren själv skriver att hon ”aldrig [har] varit upptagen av trosfrågor, därför har jag aldrig reflekterat över vad det innebär att tro”. Flera gånger i sin bok återkommer hon dock till det problematiska i trons koppling till lydnaden. Hon har ingenting till övers för en Gud som är universums Herre, och hon beskriver Gamla testamentets budskap som en ”stenhård lydnads- och underkastelseideologi”. Jag skriver detta redan nu, eftersom det får betydelse för hur vi tar till oss det som är bokens ärende. Thorgren berör ett antal frågor som kan vara relevanta även för en troende bibelläsare. Samtidigt gör hennes utgångspunkt det svårt att förstå texterna på deras egna premisser. Eller som man också kan uttrycka det: Om det första budet i dekalogen – Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig – uppfattas som det Stora Problemet, blir det svårt att sätta sig in i vad de bibliska författarna vill förmedla. Deras världsbild är ju redan sågad till fotknölarna. Särskilt frustrerande blir läsningen för den som är bevandrad i teologins värld. Thorgren gör ingen hemlighet av att hon läser Bibeln...

Läs Mer

Militanta postmodernister gräver demokratins grav

Få epoker i Europa har präglats av en sådan bred uppslutning bakom begrepp som demokrati och alla människors lika värde som vår. Samtidigt är det något obehagligt som håller på att ske med vårt gemensamma samtalsklimat – inte bara på ytterkanten, utan också i den politiska mitten. Tonläget har hårdnat, och toleransbudskapet klingar allt mer ihåligt. Ett aktuellt exempel kan vara den debatt som har seglat upp med anledning av den högerextrema tidningen Nya tiders närvaro på bokmässan. I ett av årets mest skrämmande kulturreportage skildrar journalisten Sam Sundberg (SvD 170923) hur det i stora delar av kultur-Sverige har uppstått en total låsning i relation till denna. ”Inte vad gäller nazism eller högerextremism, märk väl, utan om huruvida bojkott av Bokmässan är det bästa sättet att bekämpa den.” ”De svävar på målet, stakar sig. Ber om källskydd”, skriver Sundberg. ”En namnkunnig kulturskribent erkänner att hen inte vågat publicera de texter hen skrivit om mässan. Det är alldeles för infekterat förklarar hen, och ber i nästa andetag om att få vara anonym i artikeln.” Han sammanfattar sina erfarenheter med orden: ”Det är hjärtknipande att se hur nervösa alla dessa välmenande människor blir när Bokmässan förs på tal. De är inte rädda för Nya Tider. De är rädda för varandra.” Detta fenomen är inte bara sant om vårt eget hörn av västvärlden. Tidningen The Spectator skildrar i en uppmärksammad artikel hur...

Läs Mer

Många skäl att visa vår tacksamhet

Vilket slags associationer får du när du hör ordet tacksamhet? Säkert kan det vara olika. För de flesta av oss är de rimligen positiva – vi är trots allt tacksamma för att vi har varit med om något gott. Men för andra kan det vara mer komplicerat. Antingen för att våra liv inte ser ut så som vi hade önskat, eller kanske för att uppmaningen till tacksamhet har kommit som en pålaga utifrån – lite som den klassiska bilden av arbetaren som står med mössan i hand, och som förväntas visa tacksamhet i en både ofrivillig och förnedrande situation. Till stor del skulle man dock kunna säga att tacksamheten i våra liv är ett val. Och detta gäller på flera nivåer. Den berömda illustrationen av glaset som antingen är halvfullt eller halvtomt kan vara ett sätt att formulera det hela. Väljer vi en positiv eller negativ utgångspunkt för vårt förhållningssätt till livet? Är vi problemorienterade eller lösningsorienterade? En utmaning i sammanhanget är att det är få saker som har en sådan kraft att förena oss människor som vår kritik av sakernas tillstånd. På alltför många arbetsplatser talar vi betydligt mer än vi borde om allting som är fel, om chefen som inte fattar något, om det senaste skvallret … och att då gå emot strömmen kan vara allt annat än uppskattat. Ändå är det just detta som är vår...

Läs Mer

Viktigt att tala med unga om sexualitet (Dagen)

Dagen gör helt rätt när man på ledarplats (170927) påtalar att det är föräldrarnas – och, skulle vi tillägga: kyrkans – uppgift att tala om sex med sina barn. Stora delar av dagens kristenhet tycks dock ha en ambivalent hållning till Bibelns undervisning om dessa saker. Å ena sidan tycker de flesta av oss att frågorna är viktiga; vi ser familjen som samhällets viktigaste byggsten, och vi är medvetna om att sex är ett återkommande tema i både Gamla och Nya testamentet. Å andra sidan kan en hel del av oss vara less på ämnet i stort; vi känner oss maktlösa inför den sexualisering som präglar vårt västerländska samhälle, och vi sörjer över de konflikter som har uppstått i anslutning till frågor som sambo, homosexualitet och skilsmässa. Till saken hör att samtalet om dessa saker har blivit allt mer komplicerat. På Facebook kan man i dag välja mellan 70 olika könsidentiteter, och med queerideologernas tal om sexualiteten som något flytande är det få av oss som känner oss tillräckligt pålästa för att ge oss in i några djupare samtal. I slutändan blir konsekvensen ofta att vi helt enkelt väljer att vara tysta. Som författare till det nyutgivna materialet När två blir ett: Sex och samlevnad ur ett kristet perspektiv (Svenska Evangeliska Alliansen) vill vi dock slå ett slag för en annan hållning. Vi menar helt enkelt att en kyrka...

Läs Mer

För och emot ett tiggeriförbud

Frågan om tiggeriets vara eller icke vara har på nytt seglat upp i den politiska debatten, denna gång genom Moderaternas förslag om ett nationellt tiggeriförbud. Som väntat har reaktionerna varit blandade – alltifrån applåder till Soraya Posts (Fi) uttalande om att förslag i denna riktning måste betraktas som antiziganism. Även bland juristerna går meningarna isär. Svenska Dagbladets Mårten Schultz talar om Moderaternas förslag som en ”rättsteknisk mardröm”. Till de största utmaningarna hör att det i lagtexter tenderar att handla om allt eller inget. Det är alltså inte bara romerna vid ICA som skulle drabbas av ett tiggeriförbud, utan lika mycket den hemlöse som ber om pengar till en kopp kaffe. Dessutom kan det ibland vara möjligt att kringgå ett förbud, till exempel genom att en grupp sluter sig samman i en ”insamlingsstiftelse”, för att därefter stå och skramla med bössor på stan. Men därmed är inte sagt att frågan bara kan avfärdas. Först och främst för att tiggeriet är förnedrande. Det är helt enkelt inte värdigt att ha tiggeri som sin primära inkomstkälla. Men också för att den form av ”tiggarturism” som exploderade i och med Schengenavtalet faktiskt är orimlig. Det var trots allt inte det som var syftet med den fria rörligheten inom EU. En allvarlig sida av det hela är också de rapporter från bland annat Norge om kriminella nätverk som har tagit sig in i tiggarmiljön....

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.