Författare: olofedsinger

Kristen tro främjar kritiskt tänkande

”Skolan ska vara en plats för kunskap och kritiskt tänkande, inte religiös påverkan. En elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.” Orden är hämtade från Socialdemokraternas Facebook-sida, och publicerades i anslutning till deras pressrelease om att partiet vill förbjuda religiösa friskolor. Efter detta har debattens vågor gått höga, både här i Världen idag och i andra media. Påfallande många röster har uttalat sig negativt om partiets utspel, och sannolikheten att det blir omsatt i praktiken får betraktas som liten – i alla fall på nationell nivå. Det problematiska är dock inte bara det som har stått i centrum av den hittillsvarande debatten – såsom Socialdemokraternas missuppfattningar om kristna skolors effekt på dem som går där, eller på det närsamhälle som de är en del av. Inte heller är det bara deras ointresse för Europakonventionens formuleringar om föräldrarnas rättigheter, där man i praktiken sänder signalen att det är staten som är de verkliga ”ägarna” av våra barn och unga. Nej, här finns också en fullständigt ohistorisk förståelse av kristen tro som något väsensskilt från ”kunskap och kritiskt tänkande”. Dessutom finns det här en blind fläck som i vår postmoderna kultur riskerar att få större och allvarligare konsekvenser än kanske någonsin tidigare. Vi tar dem i tur och ordning. Att religiös påverkan skulle stå i motsats till kunskap och kritiskt tänkande måste betraktas som en ganska unken...

Läs Mer

Tvingar inte tillbaka någon in i garderoben (GP)

Replikerna på min artikel om det problematiska med transideologin ger en god bild av det dysfunktionella samtalsklimat som råder i dessa och angränsande frågor. I stället för att sätta sig in i mina argument – flera gånger tillskriver man mig saker som jag inte har sagt – tar man till personangrepp och guilt by association. Följden blir att läsaren får svårt att förstå vad som debatteras samtidigt som viktiga frågor viftas bort. Detta är inte något unikt för debatten i GP. Samma tonläge präglar den så kallade transdebatten i Aftonbladet och Expressen. Kajsa Ekis Ekman klagar där på att hon visserligen bemöts med starka invektiv, men att hon inte får en enda av sina frågor besvarade. ”Ge mig svar – inte ordsallade”, skriver hon. Och: ”Sen när blev man emot någons existens bara för att man inte hyser samma åsikt?” Jag skulle kunna säga precis samma sak. För grejen är ju den att jag inte alls har någon hang up kring individer med diagnosen könsdysfori, och inte heller (som Lukas Romson påstår) kring andra som identifierar sig som HBTQ. Vad jag vill diskutera är ideologier, inte individer. Har det verkligen blivit omöjligt att i dessa frågor skilja mellan sak och person? Både EKHO Göteborg och Lukas Romson bestrider att det finns något sådant som en transideologi. Men med transideologi menar jag alltså det som feministen Nina Björk beskriver som...

Läs Mer

Evangeliet och kvinnokampen

I går var det internationella kvinnodagen. I hela vår värld uppmärksammades kvinnors utsatta situation, och det råder ingen tvekan om att ärendet för dagen är viktigt. Inte minst #MeToo har påmint oss om att det oftast är kvinnor som blir förlorare i mötet mellan sexualitet och makt, och även på andra områden finns det gott om orättvisor att bekämpa. I viss mån här i Sverige, och ännu mer i andra delar av världen. Mot denna bakgrund är det också värt att påminna om att evangeliet har ett budskap om befrielse inte minst för kvinnorna. Det är väl etablerat att det var dessa som upplevde den mest revolutionerande förändringen i den tidiga kyrkan. I en inbitet patriarkal kultur – där det var belagt med böter att som vuxen kvinna vara singel i mer än två år – talar Paulus om varje kvinnas rätt att själv avgöra om hon ville bilda familj eller inte. Kvinnans värde låg inte i hennes roll som maka eller mor, utan i hennes identitet som Guds avbild. Även i mycket av den svenska folkväckelsen var jämlikheten mellan könen en central fråga. På bönhuset hade alla medlemmar rösträtt, och politiskt stod väckelsefolket långt fram i kampen för allmän rösträtt. Trots detta valde man i många fall att hålla distans till den organiserade kvinnorörelsen. Orsaken till detta var dock inte allmänt ointresse, utan att samma rörelse propagerade för...

Läs Mer

Transideologin är en fara för våra barn och unga (GP)

Transpersoners utsatta situation har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. I grunden är detta något bra. Men den radikala omdefinieringen av kön och könsidentitet som delar av denna grupp vill införa är ändå djupt problematisk. Om den tar över riskerar den att skapa stor förvirring bland våra barn och unga. För den som har missat det pågår just nu en hätsk debatt på några av Sveriges tyngsta kultursidor. På ena sidan står de traditionella feministerna, tydligast företrädda av Kajsa Ekis Ekman och Ebba Witt Brattström. På andra sidan står en skara individer som i olika grad identifierar sig med transrörelsen och dess ideologi – däribland Maria Ramnehill här i GP. Att tranståget och feministtåget skulle hamna på kollisionskurs kom i sig inte som någon överraskning. Feminismen har ju sitt existensberättigande i att det finns något sådant som biologiskt kön, samtidigt som många av dess företrädare fokuserar på hur kvinnor ska kunna frigöra sig från könsroller och strukturer som begränsar deras frihet. Transrörelsen, däremot, förlägger könet till det psykologiska eller metafysiska planet. Den som definierar sig själv som man eller kvinna ska därför fullt ut betraktas som sådan – oberoende av biologi, reproduktiva organ, kromosomer och hormoner. Men det finns också en annan skillnad mellan dessa grupper, som borde vara föremål för ett mer ingående studium. Denna skillnad har med kollektivet kontra individen att göra. Den klassiska feminismen har ju...

Läs Mer

Recension av ”Alternativa fakta”

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon forskar om kunskapens natur och om språk och tanke, och har skrivit flera debattartiklar om den kunskapssyn som dominerar den svenska skolan. I höstas kom hon ut med en bok på temat ”Alternativa fakta”, där hon på 260 sidor avhandlar teman som kunskapsresistens, synen på vetenskap och fakta samt lögner och falska nyheter i media. Det är på många sätt uppfriskande att läsa Wikforss bok. Filosofiprofessorn står för en robust syn på fakta, hon tror på objektiva sanningar och hon ifrågasätter postmodernismens tal om att allt bara skulle vara ”perspektiv” eller ”språkliga konstruktioner”. Vad som kännetecknar objektiva sanningar, skriver hon, är att de är sanna oavsett om vi tror på dem eller inte. Olika perspektiv kan förvisso vara viktiga, men poängen med dessa är inte (som så ofta hävdas) att sanningen skulle vara relativ – i stället kan fler perspektiv bidra till en djupare kunskap om den aktuella frågan, och därmed tjäna Sanningen med stort S. För Wikforss innebär inte detta att det alltid måste vara tvärsäkerheten som ska råda. Tvärtom är det just tron på en objektiv sanning som kallar oss alla till ödmjukhet: ”eftersom sanning är objektiv, inte beroende av oss och våra åsikter, så bör man inte vara tvärsäker”. Och vidare: ”att jag kan ha fel ger skäl att vara ödmjuk och öppen för invändningar...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.