Författare: olofedsinger

#MeToo utmanar den svenska sexualkulturen (Nyheter24)

#MeToo-kampanjen har tagit världen med storm. Äntligen har vi fått ett momentum kring en fråga som alltför ofta brukar sopas under mattan. Unkna garderober vädras ut. Människor ställs till svars. Samtidigt väcker kampanjen ett antal smärtsamma frågor. En av de mest uppenbara är: Hur hamnade vi egentligen här? Vad är det som får oss människor – och i påfallande hög grad: oss män – att begå denna typ av handlingar? På den frågan finns det inte något enkelt svar. Men delar av svaret torde vi kunna finna i en maxim från ledarskapsteorin: ”Kulturen äter strategierna till frukost.” Alltså: Hur fina målsättningar vi än har, och hur välskrivna jämställdhetsplaner, är det i slutändan kulturen som drar det längsta strået. Så länge som kulturen i en viss fråga förblir intakt, kommer den djupgående förändringen att utebli. Vad har då det här att göra med #MeToo? Låt mig ge två exempel: Ända sedan den sexuella revolutionen på 60- och 70-talet har den offentliga svenska kulturen förmedlat att den som förordar självdisciplin eller tillfällig avhållsamhet på det sexuella området är sexualfientlig. Lusten är till för att bejakas, och all kärlek är bra kärlek – så länge det inte skadar någon annan. Porr är moraliskt neutralt, och den som höjer ett varningens finger får direkt epitetet ”moralist” stämplat i pannan. Även i en sådan kultur brukar de flesta vara överens om att ett nej...

Läs Mer

Urskillning krävs för att kunna be för vårt land

Hur ska vi som kristna förhålla oss till det gap som råder mellan Bibelns värderingar och världsbild och det omkringliggande samhället? Detta är en fråga som sysselsätter stora delar av Sveriges kristenhet. Svaren kan också se väldigt olika ut. Den ena ytterligheten är den totala konfrontationen. Den andra – och betydligt vanligare – är den mer eller mindre totala anpassningen. Men det är också en fråga om strategi. ”Förbanna inte mörkret: tänd ett ljus”, säger vi ibland. Och det är svårt att inte hålla med; det mest konstruktiva sättet att påverka sin omgivning måste trots allt vara att själv förmedla bilden av vad som är gott och rätt. Men faktum är ju att inte heller detta är en garanti för att slippa konfrontation. Jesus själv talar om att ”ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda”. Vare sig då eller nu är det alltså självklart att det som är gott, sant och rätt leder till applåder från omgivningen. I vissa lägen kan det vara precis tvärtom. En av de bibelböcker som talar mest om detta spänningsfält är Första Petrusbrevet. Petrus talar om de troende som ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar”. Även här kan vi alltså hämta stöd för församlingens kallelse att ”tända ett ljus” snarare än...

Läs Mer

Ingen legitimering av övergrepp i Bibeln

Den senaste tidens #metoo-debatt har pekat på en mörk sida av vår västerländska kultur. Tusentals personer har delat personliga erfarenheter av övergrepp och sexuella trakasserier, och den som inte blir berörd av dessa vittnesbörd måste vara extremt förhärdad. Men #metoo väcker också ett antal frågor. Den mest uppenbara är antagligen: Hur hamnade vi egentligen här? För många av denna tidnings läsare torde det ligga nära till hands att se en koppling både till synden och till vårt samhälles sexualisering. Sexuell gränslöshet är trots allt en logisk konsekvens av en i allmänhet gränslös kultur – inte minst i kombination med för mycket alkohol. Men strålkastarljuset behöver också riktas mot våra egna sammanhang. Sexuella trakasserier förekommer nämligen även i kyrkans värld. Vissa går så långt som till att säga att det förekommer oftare i kristna miljöer, men detta kan knappast stämma. Snarare är det väl så att när övergrepp och sexuella trakasserier uppdagas i kristna sammanhang – med katolska kyrkans pedofilskandaler som ett av de mest tragiska exemplen – får det proportionellt sett mycket större genomslag i media. Med rätta, kan man tillägga. Men hur är det då med Bibelns texter om mannen som kvinnans huvud? Är inte dessa ett exempel på just den attityd som kommer i dagen i samband med #metoo? Jag tror faktiskt inte det. Hur missbrukade dessa bibeltexter än kan tänkas ha blivit under historiens lopp torde...

Läs Mer

Överlevnadsstrategier i ett post-kristet samhälle

Hur ska den kristna tron överleva i ett post-kristet samhälle, där den bibliska världsbilden uppfattas som allt mer exotisk och där de klassiskt kristna värderingarna som bäst erbjuds en plats ute i marginalen – och som värst stämplas som onda? Detta är en fråga som engagerar allt fler troende i Västvärlden. En rejäl vedklabbe kastades på brasan när den amerikanske författaren Rod Dreher i våras publicerade The Benedict Option (Benedikt-alternativet). Undertiteln lyder ”En strategi för kristna i en post-kristen nation”, och boken hamnade snabbt på New York Times bestseller-lista. Drehers tes är att kristendomen, för att överleva i Väst, behöver upprepa vad Benedikt av Nursia gjorde på 500-talet: Att i en tid av kyrkligt förfall bygga små, starka och täta trosgemenskaper där man utan kompromisser kan odla en tro som tillåts påverka våra liv i grunden. Att helt enkelt inte räkna med att samhället ska göra jobbet åt oss, utan snarare se att det är samhällets tryck som är det största hotet mot den kristna trons fortlevnad. Folkkyrkans tid är över; nu är i stället tiden för mer slutna trosgemenskaper, där man kan odla en renare form av kristen praktik. Precis som i de medeltida benediktinklostren. Kritiken mot Drehers bok har inte låtit vänta på sig. Man har varnat för sekterism, och för att en sund kyrka alltid måste vara ”i världen men inte av den”. Som alternativ till...

Läs Mer

Handlar allt bara om tolkningar?

Ett vanligt påstående i vår tid är att ”allt bara handlar om tolkningar”. Grunden för detta är i många fall ett postmodernt tänkande, där man betonar att alla människor nalkas verkligheten ur sitt eget perspektiv. Oavsett om det handlar om en text eller en historisk situation är det omöjligt att vara helt och hållet objektiv, och konsekvensen blir att allt i själva verket är relativt – att allt bara är en fråga om tolkningar. Men är det verkligen så enkelt? Det vore förstås dumdristigt att hävda att någon enda av oss skulle vara helt och hållet objektiv i vår analys av verkligheten. Vi har alla någonting att lära – både av dem vi sympatiserar med och dem vi inte håller med. Men att därifrån dra slutsatsen att ”allt bara handlar om tolkningar” (underförstått: att alla tolkningar är lika bra eller dåliga) är ändå att gå på tok för långt. För en kristen blir förstås frågan särskilt brännande när vi kommer till Guds ord. Finns det bra och dåliga tolkningar av Bibeln, och vilka kriterier ska vi i så fall använda för att bedöma vad som är vad? I dagarna har frågan ställts på sin spets genom förlaget Libris antologi Välkomna varandra! Är det verkligen så, som Björn Cedersjö skriver i sitt kapitel, att synen på samkönade relationer inte är ”en fråga om trohet till Bibeln” utan bara ”en fråga...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.