Författare: olofedsinger

Det problematiska med selektiva berättelser

Det är valår, och en av många ingredienser i ett sådant är Slaget Om Berättelsen. Vilken berättelse om vårt lands historia, nutid och framtid kommer väljarkåren att låta sig fångas av? Vilken berättelse kommer att väcka tillräckligt mycket genklang i folkdjupen för att bära fram till valurnorna? En av de berättelser som varit mest bärkraftig i vårt land är den av arbetarrörelsen som byggare av det moderna Sverige. Och det råder förstås ingen tvekan om att Sverige under stora delar av 1900-talet stått under socialdemokratiskt styre. Men folkhemmet hade knappast kunnat byggas om det inte hade varit för ett näringsliv (generellt med hemvist i det borgerliga blocket) som genererat det välstånd som politikerna fördelade. En annan berättelse som är väl så aktuell i vår tid är den om Sverigebilden. Är det den traditionella bilden av Sverige som moralisk stormakt som borde dominera, eller är det den som torgförs av bland annat Sverigedemokraterna av ett land i sönderförfall? Svaret på denna fråga är ännu inte givet, och sanningen finns kanske någonstans mitt emellan. Det som är intressant när man analyserar dessa och andra berättelser är dock inte bara vad som sägs, utan också vad som inte sägs. Den rödgröna regeringen stoltserar till exempel med att det är 300 000 fler i arbete i dag jämfört med under Alliansregeringen. Vad man däremot inte brukar nämna är att de rödgröna har haft...

Läs Mer

Alla fem tjänsterna behövs

Under våren har vi på Världen idags Tro och liv-sidor kunnat läsa Johnny Foglanders artikelserie om de fem tjänstegåvorna. Serien är en repris från 2015, och vissa har säkert ställt sig frågan varför just detta är ett sådant angeläget ämne. Varför ska en lista över fem specifika gåvor, som bara står tillsammans på ett enda ställe i Nya testamentet, tillmätas sådan betydelse för oss i dag? Det är ingen hemlighet att det periodvis har stormat kring undervisningen om tjänstegåvorna. Särskilt gäller detta den apostoliska och profetiska tjänsten, men värt att påminna om är att även evangelisttjänsten har varit ifrågasatt i många kyrkor och församlingar. I alla fall om vi ser till begreppet som sådant. I västvärlden var det först under 1800-talets slut som evangelisttjänsten accepterades på bred front. Orsaken var att man behövde ett språk för att beskriva de exceptionella väckelsepredikanter som vid denna tid dök upp i Amerika – med Charles Finney och D. L. Moody som framträdande exempel. Den som vill ha detaljerna i dessa frågor får naturligtvis läsa Foglanders serie. Men en gemensam nämnare för aposteln, profeten och evangelisten är att de alla utmanar status quo. Med ett annat språkbruk går de att beskriva som ”offensiva” tjänster, som på olika sätt sträcker sig bortom det redan etablerade. I apostelns fall handlar det om att bryta ny mark för evangeliet, till exempel genom församlingsplantering eller andra missionella...

Läs Mer

Förutsättningar för en generös invandringspolitik

De flesta svenskar har en i grunden positiv syn på människor från andra länder och kulturer. Främlingsfientlighet är visserligen ett problem även i vårt land, men öppet rasistiska uttalanden är – med rätta – svåra att komma undan med. Sverige har därtill en lång tradition av generös invandringspolitik. Detta var också bakgrunden till vår tidigare statsminister Fredrik Reinfeldts berömda tal”Öppna era hjärtan!” Med sin appell ville Reinfeldt förbereda det svenska folket på de kommande flyktingströmmarna, som dock kom att bli större än våra politiker hade väntat sig. Resultatet blev ett rekordstort flyktingmottagande – och därefter en tvärnit. Vi lider fortfarande av sviterna av denna kraschlandning. Inte minst för många kristna är stödet till människor i nöd en hjärtefråga. Många är också de kyrkor som på ett fantastiskt sätt har bidragit till integrationen av de som fått Sverige som nytt hemland. Samtidigt är det tydligt att det finns ett förlorat förtroende för våra politiker i denna fråga. Det enda sättet att återfå detta är att presentera trovärdiga strategier för hur framtida invandring ska hanteras. Annorlunda uttryckt räcker det inte med fina visioner – det måste även till strategier för en fungerande integration. Låt mig ge fyra exempel på vad detta behöver handla om: 1) Sysselsättning. Det tar i snitt 9 årför en nyanländ att få sitt första jobb. Orsakerna till detta är flera. Till stor del handlar det om utbildningsbakgrund...

Läs Mer

Sverige kläs av sin stolthet

I min sista ledare 2017 skrev jag på temat skakningarnas tid. I en tillbakablick över åren som gått konstaterade jag att Sverige befunnit sig i en skakningsprocess. Mina exempel för 2017 var #MeToo och Transportstyrelsen. För 2016 var de Panamahärvan, Macchiariniaffären och skandalerna inom Kommunal. Och bara fyra månader in i 2018 kan vi konstatera att det var långt ifrån slut med detta. Just nu är det debaclet med Svenska Akademin som är på var mans läppar; till detta kan läggas de många turerna kring Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Vad är det egentligen som händer i allt detta? Det är naturligtvis flera saker. Någonting att glädjas åt är att vi gång på gång har kunnat iaktta den tredje statsmakten – media – när den är som bäst. Den granskande journalistiken har firat triumf efter triumf, och det är viktigt att vi ser att detta är ett sundhetstecken. Det är sådant som inte sker i diktaturer. Samtidigt måste vi konstatera att den bild som träder fram av det svenska etablissemanget – fackförbund, politiker, företagsledare, kulturinstitutioner – är beklämmande. Det som har rullats upp är en både lång och snårig härva av girighet, maktmissbruk, nonchalans, utsvävningar och korruption. Om detta inte får konsekvenser för vår svenska självbild, vet jag inte vad som krävs för att inse att vi har problem i vårt land. Även svenskar är syndare – och det...

Läs Mer

Sverige är ett missionsland – för både kristna och muslimer

Religionens plats i vårt svenska samhälle diskuteras som aldrig förr. Nu senast är det frågan om muslimska böneutrop som har fått känslorna att svalla, men detta är vare sig det första eller sista exemplet på hur islams närvaro i Sverige debatteras i media. En aktuell studie från Pew Forum hävdar att Sverige år 2050 kan komma att få den största andelen muslimer i hela Europa. Både i kyrka och samhälle behöver vi därför vara rustade för denna nya vardag. Något som hittills inte har fått så mycket uppmärksamhet som det förtjänar är den muslimska missionsverksamheten. På ett antal platser i Sverige engagerar så kallade Dawah-team unga muslimer med ambitionen att dela med sig av sin tro. På muslimska poddar diskuteras vikten av att vinna själar för islam och muslimska grupper tar fram material som riktar sig specifikt mot den kristna tron. Ett exempel kan vara häftet ”Jesus i islam enligt Bibeln” som åtminstone för ett par år sedan delades ut i Stockholms moské, där författaren för fram argumentet att evangelierna är fulla av motsägelser och att ”Jesus själv aldrig ens hade i åtanke att offra sig för andras synder”. Det är helt i sin ordning att religioner och deras anhängare gör vad de kan för att dela med sig av sin tro till andra. Samtidigt har svensk kristenhet haft ett ambivalent förhållningssätt till islams och Koranens anspråk. Ett välkänt...

Läs Mer

Twitterflöde

Prenumerera på bloggen via epost

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.